V holderi oprydnings dag på klubbens loft og i det gamle kompresser rum.
Der ligger rigtig meget gammelt og efterladt dykker udstyr de 2 steder og derfor skal alle medlemmer afhente eller mærke eget udstyr senest med udgangen af Maj måned. 
Udstyr der ikke er afhentet eller mærket kan bestyrelsen herefter frit råde over til brug for nye aktiviteter eller til frasalg.
Kl 17:00 kan klubbens medlemmer købe overskydende udstyr til en symbolsk pris.
Kl 18:00 slutter vi dagen af med øl og grill.